Header Ads

Responsive Ads Here

Serikali Yaridhia Mwekezaji Kumilikishwa Ardhi Msoga

Jonas Kamaleki- MAELEZO
Waziri waArdhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mhe. William Lukuvi ameridhia mwekazi kupewa ardhi kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda kijijini Msoga, Wilaya ni Chalinze, Mkoa wa Pwani.

Waziri Lukuvi amesema kuwa wanakijiji wana uwezo wa kutoa ardhi hadi ekari hamsini tuz aidi ya hapo ni Mhe. Rais mwenye uwezo wa kutoa hati kwa mwekazaji, hivyo alikwenda Msoga kujiridhisha kabla ya kumshauri Rais kutoa hati kwa mwekezaji.
AliwaulizawananchikatikamkutanouliofanyikakijijiniMsogakamawalikubalianakumruhusumwekazajiwa Region Recycling East Africa Limited kujengakiwandakijijinihapo, naowananchikwapamojawalisemakuwandiyowalitoaardhiyaokwaajiliyauwekezezajihuo.
Baadayakuhakiki, Mhe. LukuvialiahidikwendakumshauriMhe. RaisDkt. John PombeMagufulikutoahatikwaajiliyamwekazajihuyokutoka Kenya iliajengekiwandaambachokitatoaajirakwawatuwaMsogakatiya 40 na 100.
Kiwandahichokitakuwakinatumiabetrimbovuzagarinazaumemejua (Recycling) kamamalighafiyakutengenezabetrinyinginekwaajiliyamatumiziyamagarinamitamboyaumemejua.Mwekezajihuyoalipewajumlayaekari56 nawanakijijiwaMsogakwaajiliyauwekezajihuo.
Awali, Mhe. Lukuvialisikilizanakutoasuluhishoamaufafanuzikwawatuwaliokuwanamigogoroyaardhiilikuwaondoleakerowalizokuwawakizipatakutokananachangamotohizo.
Waziri LukuvialitumiamudahuokuwashauriwenyevitiwavijijiambavyovinasurayakimjikamaMsogakupandishwahadhinakuwamijimidogo. Kwa kufanyahivyovijijivitapimwanakupangwavizurinawakaziwamaeneohayowatapatiwahatizaumilikiwamiaka 99.
“VijijivilivyopimwakimjivitaiingiziaSerikalimapatonawananchi pia watapatafursazakupatamikopokwenyemabenkinakufanyabiasharakubwa,”alisemaLukuvinakuongezakuwaanazishauriHalmashaurizotenchinikupandishahadhivijijivyanamnahiyo.
Kwa upande wake, MbungewaChalinze, Mhe. RidhiwanKikwetealimshukuruMhe. LukuvikwakuridhiaumilikishwajiwaardhikwamwekezajikwanikiwandahichokikianzakazikitatoafursambalimbalizitakazochangiakuinuauchumiwawakaziwaMsoganamaeneoyajiraniikiwemoajira.
AlimwombaMhe. LukuvikupitiawizarayakekuwasaidiakatikaupimajiwamaeneoyaChalinzekwaniwaohawanauwezowakujipimia au kulipiagharamazaupimaji.
Hatuazaumilikishwajiardhikwamwekezajihuyo, zilianzamwaka 2012 nakukamilikahivikaribunikwajitihadazaSerikaliyaAwamuyaTanoambayoimekuwakaribusananawananchikuwatatuliakeronachangamotombalimbali.
WizarayaArdhi, NyumbanaMaendeleoyamakazichiniyauongoziwaMhe. William Lukuviimetatuamigogoromingiyaardhihapanchininakuwafanyawananchiwaishikwa Amani katikamaeneoyao.
Mwisho
Name of Ministries
  FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
ValidMinistry of Defence and national Service61.01.01.0
Ministry of Natural Resources and Tourism223.53.54.4
Ministry of Lands,Housing and Human Settlements Development71.11.15.6
Ministry of Works,Transport and Communication101.61.67.1
State,Prime Minister’s Office,Policy,Parliament,labourEmployment,Youth and Disabled142.22.29.4
State,President’sOffice,Regional Administration and Local Government111.71.711.1
Ministry of Energy and Minerals4.6.611.7
Ministry of Healthy,CommunityDevelopment,Gender,Elders and Children4.6.612.4
ministry of Water and Irrigation162.52.514.9
State,Vice President’s Office,Union and Environment1.2.215.1
Ministry of Agriculture,Livestock and Fisheries61.01.016.0
Ministry of finance and planning81.31.317.3
Ministry of Education,Science,Technlogy and Vocational Training2.3.317.6
TRA101.61.619.2
BOT304.84.824.0
HIGH LEARNING INSITUTION182.92.926.8
TPA182.92.929.7
TANESCO497.87.837.5
DAWASCO AND OTHER WATER AUTHORITIES172.72.740.2
PROFFESIONAL BOARDS81.31.341.4
TCRA243.83.845.2
PENSION FUNDS304.84.850.0
TANROADS254.04.054.0
OTHER GOVERNMENT AGENCIES101.61.655.6
TFDA2.3.355.9
Councils and Municipals12119.219.275.1
NHIF1.2.275.2
PRESIDENT’S OFFICE,PUBLIC SERVICE RECRUITMENT SECRETARIAT121.91.977.1
TCAA5.8.877.9
NECTA61.01.078.9
TUME YA TAIFA YA UCHAGUZI61.01.079.8
EWURA162.52.582.4
TTCL101.61.684.0
VETA1.2.284.1
MSD142.22.286.3
NBAA71.11.187.5
TBS5.8.888.3
COURT4.6.688.9
SUMATRA81.31.390.2
MUHIMBILI AND OTHER HEALTH RELATED INSTITUTES61.01.091.1
TEA1.2.291.3
NEMC2.3.391.6
DART2.3.391.9
TCU2.3.392.2
TFS(TANZANIA FOREST SERVICE)182.92.995.1
RAHCO71.11.196.2
NDC1.2.296.3
NIC2.3.396.7
TANAPA1.2.296.8
GPSA3.5.597.3
TEMESA3.5.597.8
TIC4.6.698.4
WCF61.01.099.4
PRIME MINISTER OFFICE1.2.299.5
TANZANIA TOURIST BOARD1.2.299.7
TMA2.3.3100.0
Total63099.8100.0 
MissingSystem1.2  
Total631100.0
 

No comments