Header Ads

Responsive Ads Here

NAIBU KATIBU MKUU CCM ZANZIBAR, AKABIDHI KOMBE KWA MSHINDI WA MASHINDANO YA MASAUNI – JAZEERA CUP


unnamed
Mgeni Rasmi ambaye pia ni NaibuKatibu Mkuuwa CCM Zanzibar,Dkt.Abdulla JumaSaadala,akimkabidhi kombe Nahodha wa timu ya Kundemba FC,Mohamed Haji Shaibu,baada yakuibuka mshindi katika mashindano ya Masauni – Jazeera Cup.Katikati ni Mbunge waJimbo la Kikwajuni,Mhandisi Hamad Masauni.Mchezo huo ulimalizika kwa mikwaju ya penati 8-7 iliyopelekea timu ya Kundemba FC  kuibuka bingwa dhidi ya Kilimani Maghorofani.Mchezo huo ulifanyika katika viwanja vya MnaziMmoja, Visiwani Zanzibar

1
Mgeni Rasmi ambaye pia ni Naibu Katibu Mkuu wa CCM Zanzibar Dkt.Abdulla Juma Saadala, akimkabidhi zawadi ya viatu mchezaji bora wa mashindano ya Masauni -Jazeerah Cup,Shabani Makuka.Kushoto ni Mwakilishi wa Jimbo la Kikwajuni, NassorSaleh Jazeera na watatu ni Mbunge wa jimbo hilo,Mhandisi Hamad Masauni.Mchezo huo ulimalizika kwa mikwaju ya penati 8-7 iliyopelekea timu yaKundemba FC  kuibuka mshindi dhidi ya Kilimani Maghorofani,mchezo huo ulifanyika katika viwanja vya MnaziMmmoja,VisiwaniZanzibar
2
Mwamuzi Bora waMashindanoyaMasauni -Jazeera Cup,RamadhaniKhamis Kombo akipokeazawadikutokakwaMgeniRasmiambaye pia niNaibuKatibuMkuuwa CCM Zanzibar, Dkt.AbdullaJumaSaadala,baadayakumalizikakwamchezowafainalikatiyatimuyaKundemba FC naKilimaniMaghorofani.MchezohuoulifanyikakatikaViwanjavyaMnaziMmoja,VisiwaniZanzibar
3
NahodhawatimuyaKundemba FC,Mohamed Haji Shaibu, akipokeazawadiyamshindiwakwanza wamashindanoyaMasauni-Jazeera Cup kutokakwaMgeniRasmiambaye pia niNaibuKatibuMkuuwa CCM Zanzibar , Dkt.AbdullaJumaSaadala.KushotoniMwakilishiwaJimbo la Kikwajuni, NassorSaleh JazeeranawatatuniMbungewajimbohilo,Mhandisi Hamad Masauni
4
NahodhawatimuyaKundembaFC,Mohamed Haji Shaibu, akifurahiafedhazazawadiyamshindiwa kwanza mashindanoyaMasauni-Jazeera baadayakuzipokeakutokakwaMgeniRasmiambaye pia niNaibuKatibuMkuuwa CCM Zanzibar, Dkt.AbdullaJumaSaadala,(aliyeshikakombe).
5
MgeniRasmiambaye pia niNaibuKatibuMkuuwa CCM Zanzibar, Dkt.AbdullaJumaSaadala,akizungumzanawananchi (hawapopichani), waliofikakuangaliamchezowafainaliwamashindanoyaMasauni – Jazeera Cup.KushotoniMbungewaJimbo la Kikwajuni,Mhandisi Hamad Masauni.Mchezohuoulimalizikakwamikwajuyapenati 8-7 iliyopelekeatimuyaKundemba FC  kuibukabingwadhidiyaKilimaniMaghorofani,uliofanyikakatikaviwanjavyaMnaziMmmoja, VisiwaniZanzibar
6
MgeniRasmiambaye pia niNaibuKatibuMkuuwa CCM-Zanzibar,Dkt.AbdullaJumaSaadala,akizungumzanavyombovyahabaribaadayamchezowafainaliwamashindanoyaMasauni – Jazeera Cup.WapilikushotoniMwakilishiwaJimbo la Kikwajuni,NassorSaleh Jazeera nawanneniMbungewajimbohiloMhandisi Hamad Masauni.Mchezohuoulimalizikakwamikwajuyapenati 8-7 iliyopelekeatimuyaKundemba FC  kuibukabingwadhidiyaKilimaniMaghorofanikatikaviwanjavyaMnaziMmoja, VisiwaniZanzibar.
7
WachezajinamashabikiwatimuyaKundembaFC, wakishangiliakuibukamabingwawamashindanoyaMasauni – Jazeera Cup, baadayakuifungatimuyaKilimaniMaghorofanikwaushindiwamikwajuyapenati 8-7.Mchezo huoulifanyikakatikaViwanjavyaMnaziMmoja,VisiwaniZanzibar.PichanaAbubakariAkida

No comments